Shira amatsiko:Ni iki mu by’ukuri gituma habaho inkuba n’umurabyo?

TYAZUBWENGE UTUNTU N'UTUNDI
Sangiza iyi nkuru abandi

Umunsi ku munsi isi iragenda ihinduka cyane kandi igana ku iterambere. Muri byinshi bikorerwa ku isi, muntu yavumbuye ikizamufasha ngo yihutishe akazi kandi agakore neza, nta kindi kitari amashanyarazi.

Hari amoko menshi y’ingufu z’amashanyarazi;akomoka ku mirasire y’izuba, ku ngomero, ku muyaga ndetse n’ibindi. Nubwo izuba rifite imbaraga z’amashanyarazi nyinshi, umurabyo n’inkuba birikubye inshuro nyinshi cyane.

Reka mu nkuru ya none tuvuge ku nkuba n’umurabyo, ingufu umuntu atarabasha kugenzura uko ashatse. Umurabyo ni ingufu z’amashanyarazi zifite wati miliyari (109 W), ziruka kurusha isasu, zikaba zanashongesha urutare, naho inkuba ikaba ijwi ritangwa n’izo ngufu.

Uko inkuba n’umurabyo bikorwa

Ibi byose bitangira uruhurirane rw’umwuka ukonje n’ushyuhe bitanga ibicu bisanzwe. Ibi bicu ari byo byitwa “cumulonimbus” birazamuka, byagera ku butumburuke bwa kilometero 12000(km) bigatangira kugenda ku muvuduko w’ibirometero miliyoni 90 ku isaha.

Muri ibi bicu, havamo udutonyanga duto cyane tw’amazi tugenda dukonja tugahinduka urubura. Utwo dutonyanga twahindutse urubura, tugenda duhuhwa n’umuyaga tukamanuka tugana hasi, ari nako tugenda dusekurana tugahererekanya ibimenyetso by’amashanyarazi. Uko duhererekanya ayo mashanyarazi, buri kamwe muri utwo tubuye( udutonyanga twahindutse urubura) kisanga gafite ibimenyetso bya teranya( charge positive) n’ibya kuramo( charge égative).

Ibi bimenyetso biratandukana, ibya kuramo(-) bikamanuka bijya ku mpera ya cya gicu ‘cumulonimbus’ naho ibya teranya(+) bigahita byizamukira hejuru ku mpera y’ibyo bicu biremereye.

Uko ibicu bigenda harimo n’umuyaga, urubura rufite ibimenyetso bitandukanye: icya teranya n’icya kuramo birasekurana cyane bigatanga umurabyo n’inkuba.

Hari ubundi buryo umurabyo ukorwa: iyo cya gicu gifite ibimenyetso bya kuramo(-) kimaze kwaguka bihagije, ibi bimenyetso byiruka bigana hasi bigakurura n’ibya teranya(+) na byo bikazamuka, aho bihuriye bigatanga umurabyo n’inkuba.

Mu by’ukuri inkuba n’umurabyo bikorerwa rimwe kuko iyo bya bimenyetso bitandukanye bisekuranye bitanga umuriro (umurabyo) uhagurukana n’ijwi kubera imbaraga bikoresha (inkuba), ariko urumuri kuko rwiruka kurusha ijwi umurabyo utugeraho mbere y’inkuba.

Ibyo kwirinda mu gihe cy’inkuba n’umurabyo:

Irinde kujya hanze y’inzu. Niba ariho uri, irinde kugama ku musozi, irinde kugama munsi y’igiti kimwe kiri cyonyine, irinde kugama mu binyabiziga bifunguye hejuru nka moto, irinde kugama ahantu hadatwikiriye nko ku bibuga, niba ariho uri, sutama umutwe uwuhishe hagati y’amaguru ariko nturambarare kuko inkuba yagukubita byoroshye.Niba muri benshi mutandukane kugira ngo ibyago nibiba bigwire bake.

Ibyo wakwirinda n’iyo waba uri munzu

Irinde amazi aho ava akagera( koga, koza ibikoresho cyangwa kumesa), irinde gukoresha ibikoresho by’amashanyarazi nka radiyo, televiziyo na telefone, ndetse wirinde kwegera amadirishya cyangwa inzugi.

Ivomo:https://scied.ucar.edu/learning-zone/storms/thunder-and-lightning na https://www.cdc.gov/disasters/lightning/safetytips.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.