Dore ingaruka zihambaye zo gufuhira umukunzi wawe

URUKUNDO
Sangiza iyi nkuru abandi

Bamwe mu bashakanye ndetse n’abasore n’inkumi batararushinga, urukundo rwabo rukunze kumungwa n’indwara yo kutizerana abenshi bita gufuha. Gufuha byaba bishingiye ku kuri cyangwa bitari ukuri, bikurura umwiryane mu rukundo no kurebana ay’ingwe. Dore zimwe mu ngaruka zo gufuhira umukunzi wawe:

  1. Gutakarizwa icyizere

Akenshi umuntu ufuhirwa cyane agira ibitekerezo bitandukanye mu mutwe we bishora no gutuma yibaza ko adakwiranye n’umukunzi we k’ubwo kutamwizera agahora amugiraho urwikekwe. Ibi akenshi birangira bimutuye ku mahitamo yo kuva mu rukundo ngo abashe kubona umutuzo.

Nubwo bivugwa ko gufuha ari ngombwa mu rukundo, ariko umuntu aba agomba kubigenzura kandi akagerageza kuganira na mugenzi we amwumvisha ko atari ukumufuhira kuko amwanze ahubwo ari ukumuhangayikira kuko amukunda cyane, kandi yumva amuhorana mu nshingano ze bikaba ari byo bimutera impungenge n’ubwoba bwo kumuhomba.

  1. Gufuha bigaragaza kwikunda no kwiyemera

Gufuhira umukunzi wawe bikabije kugeza ubwo wumva wamuyobora muri byose kugeza no mu bitekerezo, aho utazongera kumuha n’umwanya ngo akubwire icyo atekereza ku ngingo runaka , ugasigara ari wowe umubwira ngo kora iki, iki kireke, we atigeze abaza umutimanama we bigaragaza ko wikunda birenze urugero cyangwa ko uri n’umwiyemezi. Ubu bunyagitugu mu rukundo, akenshi bumuha ishusho mu buzima bwawe busanzwe bwo hanze y’urukundo, agahora akubonamo umunyagitugu kuko uhora umwereka inyota yo kumuyobora.

  1. Gufuha bitera kubeshyana no guhishana

Akenshi abantu bafite indwara yo gufuha mu rukundo bahora baharanira gutekerereza abakunzi babo no kubafatira ibyemezo kandi ibi bibangamira urukundo. Mu rukundo habaho kubahana ku mpande zombi no kungurana ibitekerezo mu byiza.

Iyo ukundana n’umuntu umufuhira bikabije kugeza ubwo icyo akubwiye cyose ukimugayira bitewe n’uko atari we wamubwirije kugikora bigera aho yumva agiye kuzajya yikorera gahunda ze atanakubwiye cyangwa se yanakubwira ntakubwize ukuri kuri gahunda ze cyangwa akanazimubwira yazirangije.

Aha kandi haziramo no guhishanya mu rukundo bigatuma imico idakwiye urukundo rw’ukuri igenda itera abakundana, kumva urukundo rubabihiye bikarangira banaruvuyemo.

  1. Gufuha bitera gucana inyuma no kubenga

Ubangamirwaga no gufuhirwa iyo agize amahirwe agahura n’undi umukunda atamufuhira ahita areka wa wundi wamufuhiraga rimwe na rimwe atanamubwiye.

  1. Gufuha birema indi shusho k’uwo ukunda

Iyo umwe mu bakundana afuhira mugenzi we, aba amutera kubihirwa mu rukundo. Niba umukunzi wawe agira aho ajya ukamugenzura bikabije ndetse ukumva byakubujije amahoro umenye ko we atabyizera nk’urukundo gusa ahubwo afite ibindi bitekerezo byinshi biziramo. Urugero rwabyo ni no kubona utamwizera, gupanga uko yaguca inyuma, kumva ko ari mwiza cyane ku buryo atekereza ko wagize ubwoba bwo kumuhomba, kumva ko ibyo umukekera ujya ubikora iyo wagiye.

Niba wiyiziho ingeso yo gufuha, iga kwitwararika ndetse no gufasha uwo mukundana kumva ko ari uko umukunze ntutume abibonamo indi shusho, kuko iyo warengereye akabibonamo kumugenzura cyane urukundo ruba ruri kuyoyoka.

Leave a Reply

Your email address will not be published.