Dore ibintu 5 bizagufasha kuramba mu rukundo

URUKUNDO
Sangiza iyi nkuru abandi

Urukundo rushya ruraryoha ariko abahanga bakavuga ko ururambye iyo rwasigasiwe neza ruryoha kurusha. Akenshi abantu bakundana ntibapfa gushwana, cyane cyane iyo ari bwo bagikundana ariko uko iminsi igenda yicuma usanga wa mubano mwiza hari ubwo ugenda uzamo agatotsi ndetse hakaba n’ubwo uzima burundu.

Kugira ngo umubano w’abakundana urusheho kuba mwiza hari ibintu baba bakwiye gukorerana ndetse no kwitwararika kugira ngo bazabashe kurambana.

Dore ibyo ukwige gukora ngo uhirwe mu rukundo kandi ururambemo:

1.Gerageza kuvugana ijwi rituje

Niba ukunda Kurambirwa, gucika intege no kurakara buri munsi bishobora gukurura umwuka utari mwiza hagati yawe na mugenzi wawe. Mu gihe habayeho kuvuga nabi gato, menya neza ko bisaba amagambo meza bigusaba kugira ngo asukure ibibi byakozwe n’umwe muri mwe.

Jya ushimira umukunzi wawe ku nkweto mpano yakugeneyw, cyangwa umushimire ku ishati nziza yambaye umenye neza ko gushimira no gushimwa ari bimwe mu bikwiye kubaranga mwembi kandi bivuye ku mutima ndetse uhuze amaso na we umwenyura. Uramenye ntukagaragaze iminkanyari uri kumwe n’umukunzi wawe igihe icyo ari cyo cyose.

  1. Jya umukoraho kenshi

Gukoranaho kw’abakundana bibafasha kurekura ibyiyumbyimazeyo.bombi, bityo rero ni byiza gufatana mu kiganza mu gihe muri gutembera, gukorana mu misaya, kwitoratoza mu misatsi ya mugenzi wawe n’ibindi. Kugerageza ibi bizagufasha kubaka igihome cy’urukundo no kwigarurira umutima w’uwo mukundana.

3.Ntukite ku nenge za mugenzi wawe gusa

Ikiremwamuntu turemye mu gucumura, bityo akenshi usanga amakosa atabura kugaragara no mu bakundana. Si byiza guhora ubona amakosa kuri mugenzi wawe gusa, kuko nubwo hari amakosa yakoze ariko hari n’ibyiza yakoze, ibyo rero ni byo byakuremera ibyishimo ndetse bikanakomeza n’umubano wanyu bigatuma uramba. Ita cyane kuri ibi kuko nta wifuza kubwirwa nabi,nushima mugenzi wawe mu byiza yakoze bizaba byiza kuruta guhora umwereka amakosa  kandi na we ubwe ayazi, bityo gerageza gushima mugenzi wawe ku byiza yakoze kuruta kumubwira ibibi yakoze.

4.Mugerageze kwishimisha

Kwishimisha ni kimwe mu bintu bituma umubano w’abakundana urushaho kuba mwiza. Ni yo mpamvu niba ushaka ko umubano wawe n’umukunzi wawe uramba, kora ibishoboka byose habeho kwishimisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, musohoke, mujye ku mazi, mutembere mu muhanda cyangwa mukore ikindi kintu cyatuma mwembi muruhuka mu mutwe ndetse mwumve mwishimye.

5.Igihe mwashwanye mujye mugerageza kwiyunga vuba

Mu bushakashatsi bwakozwe na Floride ku bashakanye kuva kera, ubushobozi bwo gukemura ibibazo bwatanzwe nk’ikintu cy’ingenzi kuri 70 ku ijana by’abashakanye banyuzwe, amakimbirane rero ahinduka irembo ry’ubucuti  bwimbitse iyo muyitwayemo neza.

Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Kalifornia, bakurikiranye abashakanye 79 mu gihe kirenga imyaka icumi basanze abatandukana hakiri kare bararwanye cyane kandi bahoraga bagabanaho ibitero. Aha rero ni ho ukwiye kwitondera, niba intambara itangiye, gerageza uhindure ingingo, utere urwenya rworoheje, wishyire mu mwanya we cyangwa wereke umukunzi wawe ko umushimira byimazeyo.

Ivomo: Psychcentral.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.