Dore ibibi byo kugenzura telefoni y’umukunzi wawe

URUKUNDO
Sangiza iyi nkuru abandi

Kutizerana hagati y’abashakanye ni kimwe mu bibazo baba bakwiye gukemura mu maguru mashya kuko ari impamvu idashidikanywaho itera gutandukana. Mu bashakanye, abenshi bafite impungenge ko abo bashakanye bafite amabanga babahisha bikaba ari nabyo bituma babahozaho ijisho mu byo bakora byose.

Guhangayikira umukunzi ni ibisanzwe ariko umuntu ntakwiye kugenzura mugenzi we kugeza ubwo yumva  atameze neza kuko atamurebeye muri telefoni.

Hari benshi bibwira ko kugenzura telefoni ya mugenzi wabo ari ibisanzwe,nyamara hari ubwo umuntu ku giti cye yumva ko telephone ari iye ndetse ko ayigengaho cyane ko kuba barashakanye bidasobanura ko bagomba gusangira na telefoni.

Abahanga mu bijyanye n’imibanire bavuga ko gukeka umukunzi wawe ari rimwe mu makosa yo gukundana ugomba guhagarika, ukwiye kwizera umukunzi wawe kandi ukubaha ubuzima bwe harimo na telefoni ye kubera izi mpamvu zikurikira:

  1. Bigaragaza icyizere gike umufitiye

Impamvu ya mbere ituma utagomba kugenzura telefoni ya mugenzi wawe ni ukubera ko n’ubundi wamuhisemo aba ari we ukunda wenyine bivuze ko wamwizeraga n’ubusanzwe. Niba wizera umukunzi wawe by’ukuri bikore ugere ku kigero cyo hejuru, ukwiye kumvisha umutima wawe ko wizera umukunzi wawe utarinze kugenzura telephone ye, niba ubikora rero inama ni ukubireka kuko bigaragaza ko nta cyizere ufitiye umukunzi wawe.

  1. Bigaragaza ko utamwubaha

Hatitawe ku cyo ari cyo cyose ukundira umukunzi wawe, ukwiye kumwubaha nubwo mwaba mubana ariko nta burenganzira ufite bwo kumuhatira gukurikira ibitekerezo byawe. Witekereza ko kugenzura telefone ye ari ibisanzwe, ntibisobanura ko umukunzi wawe abikunda, birashoboka ko ntacyo bimutwaye ariko se wabimenya ute?

  1. Bizana amakimbirane

Impamvu udakwiye kugenzura telephone y’umukunzi wawe nuko ahanini bishobora kuzana amakimbirane. Nk’igihe usomye ubutumwa bwa mugenzi wawe ukabona hari uwamushimiye akoresheje ubutumwa bugufi uhita wishyiramo ko umukunzi wawe hari ikintu kijyanye n’urukundo yakoreye uwo muntu kandi wenda ari serivisi ntoya yamuhaye. Gusoma ubwo butumwa rero ugasanga bikuruye amakimbirane kandi wenda iyo utaza kugenzura telephone ye ayo makimbirane atari buze kubaho.

  1. Byigisha inzira zo guhishanya

Ushobora gutekereza ko kugenzura telephone y’umukunzi wawe nta kibazo kirimo ariko bishobora gutuma umukunzi wawe na we yiga ubundi buryo bwo kuguhisha amabanga ye.

Ivomo: Healthline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.